-WŁAŚCIWOŚĆ-Właściwość komornika wyznacza miejsce zamieszkania dłużnika lub położenia nieruchomości, do której skierowana jest egzekucja i obejmuje miasta:


oraz gminy: